Telefón Tajomného Klienta je metóda kontroly praktických znalostí personálu a zákazníckeho servisu.

MERATEĽNÝ PRÍNOS

80% zákazníkov dáva prednosť využitiu služieb spoločnostiam, ktoré sa vyznačujú aktívnym spôsobom v sieti. Nie je dôležitá len kvalita výrobkov, alebo služieb, ale i spôsob ich prevádzkovania a znalostí odborníkov.

SKUPINA ŠPECIALISTOV

na správny priebeh dozerá skupina špecialistov - vďaka tomu majú zároveň spoločnosti a zákazníci istotu, že je Osvedčenie urobené iba odborníkom z daného odvetvia

Dôveryhodnosť

očíslované osvedčenie obsahuje podpis Koordinátora Projektu. Diplom, alebo osvedčenie nie je bez pokrytia. Dokazuje skutočné znalosti zamestnancov spoločnosti

IMAGE SPOLOČNOSTI

Pozitívny výsledok testovania Tajomného Klienta má kladný dopad na image spoločnosti a môže byť jedným z najúčinnejších nástrojov pre zlepšenie kvality poskytovaných služieb v spoločnosti, či znalosti personálu

ROZVOJ TVOJEJ FIRMY

systematické prieskumy zodpovedajúce riadeniu majú pozitívny dopad na rozvoj spoločnosti

Prihlás svoju firmu už teraz

Odoslať prihlášku


ČO JE TELEFÓN TAJOMNÉHO KLIENTA?

Telefón Tajomného Klienta je najlepší spôsob ako overiť praktické znalosti personálu a kvality zákazníckeho servisu. Tajomný klient nielen skúma štandardy a kvalitu služieb firmy, ale taktiež praktické znalosti ich zamestnancov, tak aby mali nový zákazníci istotu, že budú spokojní s výberom ich ponuky.

Cena pre Vás!

Vystupovať medzi spoločnosťami vo vašom meste a ukázať zaslúženú odmenu osvedčuje svoju vecnú znalosť. Získať ocenenie a byť dobrou spoločnosťou!

Kvalifikačný certifikát
Vygravírované logo projektu
Osobný účet na stánke

ČO JE PROJEKT TELEFÓN TAJOMNÉHO KLIENTA?

Telefón Tajomného klienta je projekt, ktorý bol vytvorený zároveň pre malé a stredné podniky. Na rozdiel od mnohých diplomov bez pokrytia, projekt zahŕňa predošlé štúdie k určeniu profesionality a odbornosti, a v prípade pozitívneho výsledku (potvrdeným naším odborníkom) - dochádza k rozhodnutiu o udelení číslovaného osvedčenia danej spoločnosti.

Nové technológie, sociálne média, neustály prístup k internetu - to všetko ovplyvňuje naše potreby, zmeny chovania a návyky. Štúdie ukazujú, že spotrebitelia (asi 80% podľa Centra Pre Nové Technológie) sú ochotní využiť služby spoločností, ktoré sú aktívne na sieti. Takéto zmeny majú priamy dopad na zmeny v situácii na trhu - teraz sa nejedná len o kvalitu výrobkov alebo služby, ale taktiež o servis a znalosti pracovníkov.

Iniciátorom projektu je spoločnosť CVNZ s.r.o. Po konzultácii s odborníkmi v rôznych odvetviach boli vytvorené sady otázok, ktoré vám umožnia otestovať znalosti a skúsenosti zástupcov týchto odvetví. Špeciálne vyškolení zamestnanci našej firmy sa kontaktujú s firmami za účelom testovania kvality služieb a odborných znalostí zamestnancov. Od samého začiatku kladieme najväčší dôraz na kvalitu služieb. Preto sa pre nás stala prioritou voľba celoštátnej skupiny odborníkov, korí boli vyzvaní k spolupráci na základe doporučení, svojich skúseností a úspechov. Odborníci v každom sektore dohliadajú na prebiehajúci výskum od samého počiatku až po jeho ukončenie. Kvalita výskumu sa overí skupinou viac než 20 špecialistov.

NA ČOM JE PRIESKUM ZALOŽENÝ?

Testovanie Tajomného Klienta je najlepší spôsob ako overiť praktické znalosti personálu a kvality zákazníckeho servisu - hlavne preto, že nie je založený na prehlásení spoločnosti, ale zameriava sa na skutočné chovanie prebiehajúce v dotazovaných spoločnostiach.

Asi každý z nás sa aspoň raz v živote stretol s nepríjemnou obsluhou. Pani z cestovnej kancelárie nemala čas odpovedať na niektorú z našich otázok, alebo v autoškole - než by nás mali povzbudiť, aby sme išli na kurz - museli sme čítať pravidlá cestnej premávky. Práve tento druh chovania prispel k zrodeniu Telefónu Tajomného Klienta.

Štúdia sa zakladá na telefonickom rozhovore a pracovníkom analyzovanej spoločnosti. Každý telefonát obsahuje skryté otázky, ktoré si kladú za cieľ skúmať znalosti pracovníkov spoločnosti a kvalitu služieb firmám. Na základe zhromaždených odpovedí testovaných klientov, naši odborníci vytvoria zbierku firiem, ktoré budú v ich odbore a budú vydávať očíslované osvedčenie, ktoré dokladá praktické znalosti konkrétnej spoločnosti. Prevedená štúdia tiež slúži k zlepšeniu kvality služieb zákazníkom. V rámci prieskumu sa testuje nie len znalosť konkrétneho odvetvia, ale taktiež doba čakania na spojenie, trpezlivosť zamestnanca, alebo jeho odhodlanie pomáhať testovanému klientovi.

Tajomný klient je osoba, ktorá si uvedomuje, že nedostatok profesionálneho prístupu k zákazníkovi je nedostatok rešpektu, ktorý tu nemá miesto. Dôležité je, že testovaný klient neinterpretuje odpoveď volajúceho, ale iba jeho súlad s normami stanovenými znalcami.

ÚČET FIRMY

Prihlasovacie meno a heslo pre individuálny účet tu nájdete na vašej faktúre- sú napísané červenou farbou v pravom dolnom rohu. Po prihlásení Vám odporúčame doplniť vizitku, pridať obrázky a používať pečiatku. môžete sa pochváliť v propagačných materiáloch, že Vaša firma prešla POZITÍVNE skúmaním Tajomného Klienta. Naviac môžte po prihlásení využiť logo v podobe pečiatky, ktoré je možné použiť v propagačných materiáloch Vašej firmy. Taktiež si môžte stiahnuť banner, ktorý viete použiť ako obrázok na pozadie profilu webových stránkach Facebook.

ČO ZAHŔŇA ZÁSIELKA?

V prípade, že firma získala pozitívny výsledok testu a má záujem o osvedčenie, obdrží ho kuriérskou službou, ktorá zahŕňa:

  • tlačenú verziu Osvedčenia potvrdzujúcu pozitívny výsledok - Osvedčenie je vyhotovené na elegantnom papieri v podobe diplomu. Výsledok štúdie je podpísaný koordinátorom projektu, uvedený presný dátum, čas a informácie a profesionalite firmy. Na diplome sa nachádza celý názov firmy a informácie o tom, čoho sa štúdia týka a za čo bolo osvedčenie udelené.
  • faktúru s prihlasovacími údajmi pre prihlásenie na Váš individuálny účet.
  • prihlasovacie údaje k svojmu účtu na webové stránky projektu - www.telefontajomnehoklienta.sk. Po prihlásení na svoj účet máte k dispozícii svoju e-vizitku(kde si môžete pridávať obrázky a informácie) a taktiež si môžte stiahnuť vzor pečiatky, logo projektu alebo banner, ktorý môžte umiestniť na svoje webové stránky alebo Facebook ako obrázok na poradie.

PREČO SA ZA ZÁSIELKU PLATÍ?

Ku každej zásielke sa pridáva faktúra. Prevzatie Osvedčenia je spojené s jednorázovým poplatkom. Túto čiastku platíte na dobierku až pri prevzatí zásielky kuriérom, čo Vám dáva určitú istotu. Nepopierame, že takýto výskum vytvára náklady, ktoré zahrňujú telefónne prieskumy, propagačný materiál a režijné náklady. Preto získanie toho Osvedčenia nemôže ostať úplne zdarma. Avšak v porovnaní s mnohými prínosmi spojenými so získaním tohto Osvedčenia sú náklady neúmerne nízke.